معنی و ترجمه کلمه ریز فیلم به انگلیسی ریز فیلم یعنی چه

ریز فیلم

microfilm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها