معنی و ترجمه کلمه ریز کامپیوتر به انگلیسی ریز کامپیوتر یعنی چه

ریز کامپیوتر

microcomputer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها