معنی و ترجمه کلمه ریز کردن به انگلیسی ریز کردن یعنی چه

ریز کردن

fragment
fragmentate
fragmentize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها