معنی و ترجمه کلمه ریسمان بادبان کشى به انگلیسی ریسمان بادبان کشى یعنی چه

ریسمان بادبان کشى

inhaul

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها