معنی و ترجمه کلمه ریسمان واکن به انگلیسی ریسمان واکن یعنی چه

ریسمان واکن

marlinespike
marlinspike

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها