معنی و ترجمه کلمه ریسمان کار یا شاقولى که روى تخته اى آویزان باشد به انگلیسی ریسمان کار یا شاقولى که روى تخته اى آویزان باشد یعنی چه

ریسمان کار یا شاقولى که روى تخته اى آویزان باشد

plumb rule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها