معنی و ترجمه کلمه ریسمان به انگلیسی ریسمان یعنی چه

ریسمان

chord
cord
inhaul
line
rope
string
thread
warp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها