معنی و ترجمه کلمه ریسک به انگلیسی ریسک یعنی چه

ریسک

risk
venture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها