معنی و ترجمه کلمه ریشخند به انگلیسی ریشخند یعنی چه

ریشخند

bamboozlement
blandishment
cajolement
cajolery
jeer
ridicule
sarcasm
scoff

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها