معنی و ترجمه کلمه ریشه با بنیان اسیدى به انگلیسی ریشه با بنیان اسیدى یعنی چه

ریشه با بنیان اسیدى

acid radical

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها