معنی و ترجمه کلمه ریشه توان دوم به انگلیسی ریشه توان دوم یعنی چه

ریشه توان دوم

square root

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها