معنی و ترجمه کلمه ریشه دار شدن به انگلیسی ریشه دار شدن یعنی چه

ریشه دار شدن

radicate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها