معنی و ترجمه کلمه ریشه شقاقل که به عنوان مقوى باء مصرف مى شود به انگلیسی ریشه شقاقل که به عنوان مقوى باء مصرف مى شود یعنی چه

ریشه شقاقل که به عنوان مقوى باء مصرف مى شود

eryngo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها