معنی و ترجمه کلمه ریشه عمودى اصلى به انگلیسی ریشه عمودى اصلى یعنی چه

ریشه عمودى اصلى

taproot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها