معنی و ترجمه کلمه ریشه فرعى به انگلیسی ریشه فرعى یعنی چه

ریشه فرعى

rootlet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها