معنی و ترجمه کلمه ریشه مانند به انگلیسی ریشه مانند یعنی چه

ریشه مانند

rhizoid
rhizomorphous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها