معنی و ترجمه کلمه ریشه پارچه به انگلیسی ریشه پارچه یعنی چه

ریشه پارچه

tuft

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها