معنی و ترجمه کلمه ریشه پاى به انگلیسی ریشه پاى یعنی چه

ریشه پاى

rhizopodous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها