معنی و ترجمه کلمه ریشه پیچک به انگلیسی ریشه پیچک یعنی چه

ریشه پیچک

tendril

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها