معنی و ترجمه کلمه ریشه چه به انگلیسی ریشه چه یعنی چه

ریشه چه

radicle
rootlet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها