معنی و ترجمه کلمه ریشه کردن حاشیه پارچه به انگلیسی ریشه کردن حاشیه پارچه یعنی چه

ریشه کردن حاشیه پارچه

faggot
fagot

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها