معنی و ترجمه کلمه ریشه کرده به انگلیسی ریشه کرده یعنی چه

ریشه کرده

deep rooted
ingrained
inveterate
rooted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها