معنی و ترجمه کلمه ریشه کننده روى چوب به انگلیسی ریشه کننده روى چوب یعنی چه

ریشه کننده روى چوب

xylophilous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها