معنی و ترجمه کلمه ریشه کنى به انگلیسی ریشه کنى یعنی چه

ریشه کنى

ablation
extirpation

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها