معنی و ترجمه کلمه ریشه کن نشدنى به انگلیسی ریشه کن نشدنى یعنی چه

ریشه کن نشدنى

ineradicable
irradicable

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها