معنی و ترجمه کلمه ریشه کن کننده به انگلیسی ریشه کن کننده یعنی چه

ریشه کن کننده

supplanter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها