معنی و ترجمه کلمه ریشه گذاشتن به به انگلیسی ریشه گذاشتن به یعنی چه

ریشه گذاشتن به

fringe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها