معنی و ترجمه کلمه ریشه یا حاشیه زائد به انگلیسی ریشه یا حاشیه زائد یعنی چه

ریشه یا حاشیه زائد

folderol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها