معنی و ترجمه کلمه ریشه یا رشته باریکى که از پوست گوشه ناخن آویزان است به انگلیسی ریشه یا رشته باریکى که از پوست گوشه ناخن آویزان است یعنی چه

ریشه یا رشته باریکى که از پوست گوشه ناخن آویزان است

hangnail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها