معنی و ترجمه کلمه ریش بزى به انگلیسی ریش بزى یعنی چه

ریش بزى

goatee
tuft

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها