معنی و ترجمه کلمه ریش دار کردن به انگلیسی ریش دار کردن یعنی چه

ریش دار کردن

beard

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها