معنی و ترجمه کلمه ریش به انگلیسی ریش یعنی چه

ریش

barb
beard
sore
ulcer
ulcerous
whisker
whiskery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها