معنی و ترجمه کلمه ریل راه آهن خیلى دور از هم به انگلیسی ریل راه آهن خیلى دور از هم یعنی چه

ریل راه آهن خیلى دور از هم

broad gauge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها