معنی و ترجمه کلمه ریل راه آهن خیلى دور از هم به انگلیسی ریل راه آهن خیلى دور از هم یعنی چه

ریل راه آهن خیلى دور از هم

broad gauge


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها