معنی و ترجمه کلمه ریل نگه دار به انگلیسی ریل نگه دار یعنی چه

ریل نگه دار

guard-rail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها