معنی و ترجمه کلمه ریل واحد مخصوص حرکت ترن یک چرخه به انگلیسی ریل واحد مخصوص حرکت ترن یک چرخه یعنی چه

ریل واحد مخصوص حرکت ترن یک چرخه

monorail

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها