معنی و ترجمه کلمه ریل گذار به انگلیسی ریل گذار یعنی چه

ریل گذار

tracklayer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها