معنی و ترجمه کلمه ریم آوردن به انگلیسی ریم آوردن یعنی چه

ریم آوردن

suppurate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها