معنی و ترجمه کلمه ریه سنج به انگلیسی ریه سنج یعنی چه

ریه سنج

pneumatoneter

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها