معنی و ترجمه کلمه ریه مصنوعى به انگلیسی ریه مصنوعى یعنی چه

ریه مصنوعى

iron lung

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها