معنی و ترجمه کلمه ریه گراى به انگلیسی ریه گراى یعنی چه

ریه گراى

pneumotropic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها