معنی و ترجمه کلمه ریه گرایى به انگلیسی ریه گرایى یعنی چه

ریه گرایى

pneumotropism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها