معنی و ترجمه کلمه ریوى به انگلیسی ریوى یعنی چه

ریوى

pulmonary

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها