معنی و ترجمه کلمه زائده اى به انگلیسی زائده اى یعنی چه

زائده اى

apophyseal
appendicular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها