معنی و ترجمه کلمه زائده بال مانند به انگلیسی زائده بال مانند یعنی چه

زائده بال مانند

winglet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها