معنی و ترجمه کلمه زائده بند بندى به انگلیسی زائده بند بندى یعنی چه

زائده بند بندى

palpus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها