معنی و ترجمه کلمه زائده ى آپاندیس به انگلیسی زائده ى آپاندیس یعنی چه

زائده ى آپاندیس

appendix

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها