معنی و ترجمه کلمه زائده کوچکى که بین برگ و غلاف قرار دارد به انگلیسی زائده کوچکى که بین برگ و غلاف قرار دارد یعنی چه

زائده کوچکى که بین برگ و غلاف قرار دارد

ligule

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها