معنی و ترجمه کلمه زائد به انگلیسی زائد یعنی چه

زائد

ascititious
dummy
extra
folderol
further
intercalary
overplus
redundancy
supererogatory
superfluous
surplus
waste

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها