معنی و ترجمه کلمه زاجى کردن به انگلیسی زاجى کردن یعنی چه

زاجى کردن

aluminize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها