معنی و ترجمه کلمه زادایست به انگلیسی زادایست یعنی چه

زادایست

birth control

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها